Biuletyn Informacji Publicznej
Biebrzański Park Narodowy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.biebrza.org.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

ZP-26/2016 - przetarg nieograniczony

Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
Przebieg postępowania
Przetarg nieograniczony na robotę budowlaną pn.„Doposażenie i adaptacja bazy edukacyjnej Biebrzańskiego Parku Narodowego w siedzibie Parku: Centrum Edukacji i Zarządzania w Osowcu-Twierdzy 8”
data opublikowania zdarzenia: 2017-02-02 09:45
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: czwartek 2017-02-02
Data końca składania ofert: piątek 2017-02-17 godz. 10:00
Oznaczenie: ZP-26/2016
Szczegółowa informacja:

Zamówienie udzielane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 umowa: POIS.02.04.00-00-0007/16-00. „Doposażenie i adaptacja bazy edukacyjnej Biebrzańskiego Parku Narodowego w siedzibie Parku: Centrum Edukacji
i Zarządzania w Osowcu-Twierdzy 8”

http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=2fc34c97-993d-4404-a07f-41768f219118&path=2017\02\20170202\18429_2017.html

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Powałko
  data wytworzenia informacji: 2017-02-02
 • zdarzenie opublikował: brak informacji
  data dodania: 2017-02-02 09:23
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2017-02-02 09:24
Załączniki:
 • Ogłoszenie o zamówieniu70.75kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Powałko
   data wytworzenia informacji: 2017-02-02
  • załącznik opublikował: brak informacji
   data dodania: 2017-02-02 09:25
 • SIWZ277kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Powałko
   data wytworzenia informacji: 2017-02-02
  • załącznik opublikował: brak informacji
   data dodania: 2017-02-02 09:26
 • SIWZ408.79kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Powałko
   data wytworzenia informacji: 2017-02-02
  • załącznik opublikował: brak informacji
   data dodania: 2017-02-02 09:26
 • Załącznik nr 1a Formularz cenowy49.59kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Powałko
   data wytworzenia informacji: 2017-02-02
  • załącznik opublikował: brak informacji
   data dodania: 2017-02-02 09:28
  • zmodyfikował: brak informacji
   ostatnia modyfikacja: 2017-02-02 09:33
 • Załącznik nr 8 – Wzór umowy344.88kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Powałko
   data wytworzenia informacji: 2017-02-02
  • załącznik opublikował: brak informacji
   data dodania: 2017-02-02 09:29
  • zmodyfikował: brak informacji
   ostatnia modyfikacja: 2017-02-02 09:34
 • Załącznik nr 9 – Szkic sytuacyjny budynku i pomieszczeń48.6MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Powałko
   data wytworzenia informacji: 2017-02-02
  • załącznik opublikował: brak informacji
   data dodania: 2017-02-02 09:32
 • Załącznik nr 10 – Projekt wykonawczy -Wnętrza i ekspozycje17.7MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Powałko
   data wytworzenia informacji: 2017-02-02
  • załącznik opublikował: brak informacji
   data dodania: 2017-02-02 09:35
 • Załącznik nr 11 – Projekt wykonawczy - Multimedia81.85kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Powałko
   data wytworzenia informacji: 2017-02-02
  • załącznik opublikował: brak informacji
   data dodania: 2017-02-02 09:36
 • Załącznik nr 12 – STWiORB -(specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych)135.09kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Powałko
   data wytworzenia informacji: 2017-02-02
  • załącznik opublikował: brak informacji
   data dodania: 2017-02-02 09:39
  • zmodyfikował: brak informacji
   ostatnia modyfikacja: 2017-02-02 09:40
 • Załącznik nr 13 – Przedmiar robót.422.32kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Powałko
   data wytworzenia informacji: 2017-02-02
  • załącznik opublikował: brak informacji
   data dodania: 2017-02-02 09:41
Wyjaśnienie treści SIWZ-Odpowiedź na pytanie z dnia 07.02.2017 r.
data opublikowania zdarzenia: 2017-02-08 11:05
Typ zdarzenia: wyjaśnienie treści SIWZ
Oznaczenie: ZP-26/2016/10/1146/2017

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Powałko
  data wytworzenia informacji: 2017-02-08
 • zdarzenie opublikował: brak informacji
  data dodania: 2017-02-08 11:04
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2017-02-08 11:06
Załączniki:
Wyjaśnienie treści SIWZ- Odpowiedź na pytanie z dnia 08.02.2017 r.
data opublikowania zdarzenia: 2017-02-09 08:15
Typ zdarzenia: wyjaśnienie treści SIWZ
Oznaczenie: ZP-26/2016/11/1169/2017

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Powałko
  data wytworzenia informacji: 2017-02-09
 • zdarzenie opublikował: brak informacji
  data dodania: 2017-02-09 08:12
Załączniki:
Informacja z otwarcia ofert
data opublikowania zdarzenia: 2017-02-17 14:15
Typ zdarzenia: publikacja protokołu
Oznaczenie: ZP-26/2016/1426/2017

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Powałko
  data wytworzenia informacji: 2017-02-17
 • zdarzenie opublikował: brak informacji
  data dodania: 2017-02-17 14:01
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2017-02-17 14:16
Załączniki:
 • Informacja z otwarcia ofert397.98kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Powałko
   data wytworzenia informacji: 2017-02-17
  • załącznik opublikował: brak informacji
   data dodania: 2017-02-17 14:17
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
data opublikowania zdarzenia: 2017-03-08 15:15
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
Oznaczenie: ZP-26/2016/15/1884/2017

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Powałko
  data wytworzenia informacji: 2017-03-08
 • zdarzenie opublikował: brak informacji
  data dodania: 2017-03-08 15:18
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2017-03-08 15:20
Załączniki:
Udzielenie zamówienia - zawarcie umowy
data opublikowania zdarzenia: 2017-03-15 15:00
Typ zdarzenia: udzielenie zamówienia (zawarcie umowy)
Oznaczenie: ZP-26/2016
Szczegółowa informacja:

Umowa nr 8/2017 w sprawie zamówienia publicznego na robotę budowlaną pn. Doposażenie i adaptacja bazy edukacyjnej Biebrzańskiego Parku Narodowego w siedzibie Parku: Centrum Edukacji i Zarządzania w Osowcu-Twierdzy 8”- ZP-26/2016. została zawarta w dniu 15.03.2017 roku z Wykonawcą DELTA Sp. j. Krentowski, Hus, ul. Węglowa 6A, 15-121 Białystok.

Zamówienie udzielane jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 umowa: POIS.02.04.00-00-0007/16-00.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Powałko
  data wytworzenia informacji: 2017-03-15
 • zdarzenie opublikował: brak informacji
  data dodania: 2017-03-15 15:02
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2017-03-15 15:03
[drukuj]