Biuletyn Informacji Publicznej
Biebrzański Park Narodowy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Zamówienia Publiczne

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.biebrza.org.pl

Treść strony

Ochrona danych osobowych

Biebrzański Park Narodowy realizuje wymogi wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.), zwanego w dalszej części RODO.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem danych osobowych jest Biebrzański Park Narodowy, reprezentowany przez Dyrektora, z siedzibą w Osowcu-Twierdzy 8, 19-110 Goniądz,  kontakt tel. 85 7383000 lub e-mail: sekretariat@biebrza.org.pl,

2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Funkcję tę pełni Pan Paweł Gudel. Z IOD można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@biebrza.org.pl lub w siedzibie Administratora w czasie pełnienia dyżurów przez IOD, bądź listownie na adres korespondencyjny wskazany powyżej,

3) dane osobowe przetwarzane będą w celu:

realizacji ustawowych zadań Biebrzańskiego Parku Narodowego - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r

Obowiązki prawne ciążące na administratorze wynikają z przepisów:

Ogólna informacja dotycząca przetwarzania i ochrony danych osobowych dla kontrahentów Biebrzańskiego Parku Narodowego

Biebrzański Park Narodowy realizuje wymogi wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.), zwanego w dalszej części RODO. W związku z powyższym,  udostępniamy Państwu wszelkie informacje w tym zakresie w poniższych klauzulach informacyjnych, o których mowa w art. 13 i 14 RODO na temat przetwarzania danych osobowych. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

Ogólna informacja dotycząca przetwarzania i ochrony danych osobowych dla osób kontaktujących się z Biebrzańskim Parkiem Narodowym

Biebrzański Park Narodowy realizuje wymogi wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.), zwanego w dalszej części RODO. W związku z powyższym,  udostępniamy Państwu wszelkie informacje w tym zakresie w poniższych klauzulach informacyjnych, o których mowa w art. 13 i 14 RODO na temat przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

Informacja dotycząca monitoringu wizyjnego

Informujemy, że teren siedziby Biebrzańskiego Parku Narodowego jest monitorowany.

Wyłącznym celem prowadzonego monitoringu wizyjnego jest ochrona bezpieczeństwa osób i mienia w obszarze Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Zarejestrowany wizerunek osób jest przetwarzany wyłącznie w powyższym celu zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej również: ,,RODO").

Informacja dotycząca monitoringu wizyjnego foto-pułapek

Informujemy, że obszar Biebrzańskiego Parku Narodowego jest monitorowany.

Wyłącznym celem prowadzonego monitoringu wizyjnego jest monitoring przyrodniczy oraz ochrona bezpieczeństwa osób i mienia w obszarze Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Zapis foto-pułapki w postaci monitoringu przyrodniczego może być udostępniany publicznie, pod warunkiem, iż nie znajduje się tam wizerunek osób postronnych (innych niż pracownicy Parku), chyba że uzyskano zgodę osób których ten wizerunek dotyczy. Zapis foto-pułapki utrwalający wizerunek osób usuwa się niezwłocznie.

Zapis foto-pułapki stanowiący możliwy materiał dowodowy w sprawach o wykroczenia i przestępstwa, jest zabezpieczany i przekazywany Straży Parku lub odpowiednim organom, zgodnie z przepisami prawa.

Zarejestrowany wizerunek osób jest przetwarzany wyłącznie w powyższym celu zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej również: ,,RODO").

Klauzula informacyjna RODO i zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji

Metryka

  • opublikował: Bogusława Siłakowska
    data publikacji: 2023-09-18 10:36

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7819
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-09-25 20:14:37