Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Podstawy prawne działania

Biebrzański Park Narodowy działa na podstawie:

 1. Ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2016.2134 j.t.)
 2. Rozporządzenia Rady Ministrów z 9 września 1993 r. w sprawie utworzenia Biebrzańskiego Parku Narodowego (Dz.U.1993.86.399).
 3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2013.885  
  j.t. z późn.zm.).
 4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie stanowisk oraz wymagań kwalifikacyjnych, jakie powinni spełniać pracownicy zatrudnieniu na poszczególnych stanowiskach w Służbach Parków Narodowych (Dz.U.2005.89 poz. 753).
 5. Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 2014.1502 j.t. z późn. zm.)
 6. Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2013.672 j.t. z późn.zm.).
 7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej zwierząt łownych w otulinie Biebrzańskiego Parku Narodowego (Dz.U.2003.67.630).
 8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie parków narodowych lub niektórych ich obszarów, gdzie za wstęp pobiera się opłaty
  (Dz.U.2013.400).
 9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz.U.2011.25.133).
 10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu
  i trybu współpracy Straży Parku z Policją oraz zakresu działań Straży Parku podlegających kontroli Policji i sposobu sprawowania tej kontroli (Dz.U.2005.533).
 11. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie nadania Statutu Biebrzańskiemu Parkowi Narodowemu  z siedzibą w Osowcu-Twierdzy (Dz.U.2014.1164 j.t.).
 12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia gospodarki finansowej parku narodowego (Dz.U.2012.1212).
 13. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe
  (Dz.U. 2012.868).
 14. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów tablic (Dz.U.2004.268.2665).
 15. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie centralnego rejestru form ochrony przyrody (Dz.U.2012.1080).
 16. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie organizacji
  i przeprowadzenia naboru na stanowisko dyrektora parku narodowego
  (Dz.U.2012.839).
 17. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie sposobu
  i trybu legitymowania, zatrzymywania i dokonywania kontroli przez funkcjonariuszy Straży Parku oraz sposobu i trybu legitymowania przez pracowników Służby Parków Krajobrazowych (Dz.U.2004.254.2536).
 18. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 marca 2014 w sprawie Statutu Biebrzańskiego Parku Narodowego w Osowcu-Twierdzy.
 19. Zarządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie zadań ochronnych dla Biebrzańskiego Parku Narodowego.
 20. Zarządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 marca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Biebrzańskiego Parku Narodowego.
 21. Zarządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 sierpnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Biebrzańskiego Parku Narodowego (Dz. Urz. Min. Środ. poz. 46).
 22. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej i wzorów umundurowania pracowników Służb Parków Narodowych oraz oznak służbowych dla poszczególnych stanowisk.
 23. Innych przepisów prawa regulujących status pracowników parków narodowych.
 • opublikował: Bogusława Siłakowska
  data publikacji: 2009-03-12 08:50
 • zmodyfikował: Bogusława Siłakowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-09-05 09:08

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 32051
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-09-05 09:08

Biebrzański Park Narodowy

Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz

NIP: 546-139-07-05

REGON: 200667985

Rachunek przychodów i wydatków – skonsolidowany:

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Białymstoku

10 1130 1059 0017 3397 2620 0006

Dane kontaktowe

tel: +48 85 738 06 20, 738 30 00,

fax: +48 85 738 30 21

e-mail: sekretariat@biebrza.org.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek - Piątek

7.30-15.30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 473658
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-01-17 14:47

Stopka strony