Biuletyn Informacji Publicznej
Biebrzański Park Narodowy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Zamówienia Publiczne

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.biebrza.org.pl

Treść strony

Struktura własnościowa

Biebrzański Park Narodowy działa na obszarze 59 223 ha określonym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 09.09.1993 roku (Dz.U. 1993 nr 86 poz 399).

Biebrzański Park Narodowy dysponuje nieruchomościami Skarbu Państwa na podstawie dwóch różnych praw, tzw. praw rzeczowych, tj. prawa własności (BbPN jest właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości) lub prawa użytkowania wieczystego (BbPN jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości).

Powyższa sytuacja prawna (do końca 2011 r. BbPN był zarządcą trwałym nieruchomości Skarbu Państwa), powstała na skutek wejścia w życie ustawy z dn. 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.11.224.1337).

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Kwiatkowski
  data wytworzenia: 2015-01-26
 • opublikował: Bogusława Siłakowska
  data publikacji: 2015-01-26 14:23

Zestawienie powierzchni według kategorii użytkowania, stan na 31.12.2021 r. zgodnie ze sprawozdaniem GUS

Wyszczególnienie Własność Skarbu Państwa w zarządzie Parku Własność Skarbu Państwa w innym zarządzie (PKP, Zarządy Dróg, Wody Polskie) Własność Skarbu Państwa RAZEM Własność prywatna Własność pozostała OGÓŁEM %
Powierzchnia ogółem 35875,67 186,21 36061,88 21172,53 1988,59 59223,00 100,00
Grunty leśne  14268,86 0 14268,86 1734,48 114,66 16118 27,22
Grunty leśne -w tym niezalesione 0 0 0 0 0 0 0
Grunty rolne ogółem 3219,34 0 3219,34 11797 936,66 15953 26,94
Grunty rolne -w tym do zalesienia 0 0 0 0 0 0 0
Grunty rolne -w tym grunty orne  67,88 0 67,88 304,17 16,95 389 0,66
Grunty rolne - w tym łąki i pastwiska 3151,46 0 3151,46 11492,83 919,71 15564 26,28
Wody  880,02 40,37 920,39 0 21,61 942 1,59
Grunty zadrzewione i zakrzewione 273,91 0 273,91 495,51 20,58 790 1,33
Nieużytki 17225,14 0 17225,14 7145,51 590,35 24961 42,15
Tereny pozostałe 8,4 145,84 154,24 0,03 304,73 459 0,77

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Adam Szarnecki
 • opublikował: Bogusława Siłakowska
  data publikacji: 2022-05-30 10:36
 • zmodyfikował: Bogusława Siłakowska
  ostatnia modyfikacja: 2022-05-30 10:41

Zestawienie-załączniki

Metryka

 • opublikował: Bogusława Siłakowska
  data publikacji: 2020-05-12 14:13

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8405
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-05-30 11:43:27