Biuletyn Informacji Publicznej
Biebrzański Park Narodowy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Zamówienia Publiczne

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.biebrza.org.pl

Treść strony

OBWIESZCZENIE

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku wraz z Dyrektorem Biebrzańskiego Parku Narodowego informują o przyjęciu tymczasowych celów ochrony:
1) dla siedlisk przyrodniczych oraz gatunków i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony w obszarze Natura 2000 Dolina Biebrzy PLH200008,
2) dla ptaków i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony w obszarze Natura 2000 Ostoja Biebrzańska PLB200006.

Opracowanie tymczasowych celów ochrony dla przedmiotów ochrony wynika z konieczności zapewnienia warunków utrzymania i odtworzenia ich właściwego stanu ochrony. Cele te, po ich przyjęciu, powinny być brane pod uwagę przez podmioty sprawujące nadzór nad poszczególnymi fragmentami obszaru Natura 2000 oraz w trakcie przeprowadzania ocen wpływu programów i przedsięwzięć na obszar Natura 2000.
Cele ochrony dla przedmiotów ochrony w obszarach Natura 2000 Dolina Biebrzy PLH200008 oraz Natura 2000 Ostoja Biebrzańska  PLB200006 stanowią załączniki do niniejszego obwieszczenia.

Metryka

 • data wytworzenia: 2022-04-26
 • opublikował: Bogusława Siłakowska
  data publikacji: 2022-04-28 10:14

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku

Biebrzański Park Narodowy informuje, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku poinformował o fakcie sporządzenia projektu tymczasowych celów ochrony:

1) dla siedlisk przyrodniczych oraz gatunków i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony w obszarze Natura 2000 Dolina Biebrzy PLH200008

2) dla ptaków i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony w obszarze Natura 2000 Ostoja Biebrzańska PLB200006

Oraz o możliwości zapoznania się z rzeczonymi projektami oraz możliwością zgłaszania uwag i propozycji względem tych celów.

Przedmiotowe obwieszczenie wraz z załącznikami znajduje się pod poniższym adresem:

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 28 marca 2022 r., znak: WPN.6323.36.2022.MC - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Metryka

 • opublikował: Bogusława Siłakowska
  data publikacji: 2022-03-31 11:44
 • zmodyfikował: Bogusława Siłakowska
  ostatnia modyfikacja: 2022-03-31 11:45

Dokumenty do pobrania

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3714
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-04-28 10:20:59