Biuletyn Informacji Publicznej
Biebrzański Park Narodowy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Zamówienia Publiczne

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.biebrza.org.pl

Treść strony

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw w Biebrzańskim Parku Narodowym

Korespondencję do Dyrekcji Biebrzańskiego Parku Narodowego należy wysyłać na adres:

Biebrzański Park Narodowy

Osowiec-Twierdza 8

19-110 Goniądz

e-mailem: sekretariat@biebrza.org.pl

faxem pod numer 857 383 021

lub osobiście w sekretariacie Parku, pokój nr 14.

Przyjmowanie i załatwianie spraw odbywa się w godzinach pracy Parku, tj. od poniedziałku do piątku, od 7.30 do 15.30.

Przy załatwianiu spraw indywidualnych z zakresu administracji państwowej, stosowane są zasady określone w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U.00.98.1071). Przy załatwianiu pozostałych spraw stosuje się inne przepisy proceduralne, w dziedzinie merytorycznej - przepisy normujące sprawy ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa, oraz dotyczące organizacji, trybu postępowania i metod pracy w danej komórce organizacyjnej Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Obieg, rejestracja, znakowanie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentów odbywa się na zasadach określonych w Instrukcji Kancelaryjnej i zgodnie z jednolitym, rzeczowym wykazem akt.

Wszelkie pisma przesłane na adres Parku przyjmowane są przez sekretariat i ewidencjonowane,  następnie przekazywane do dekretacji Dyrektorowi Parku. Po dekretacji pisma rozdzielane są pomiędzy poszczególne komórki organizacyjne właściwe rodzajowi sprawy w celu ich rozpatrzenia i odpowiedniego załatwienia. Obowiązuje forma pisemna załatwiania spraw. Komórka odpowiedzialna za załatwienie danej sprawy sporządza pisemną odpowiedź. Projekty pism podlegają zatwierdzeniu przez przełożonego. Pisma wychodzące podpisuje Dyrektor Parku. W razie nieobecności Dyrektora, zastępuje go zastępca dyrektora.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Zielińska
  data wytworzenia: 2015-02-13
 • opublikował: Bogusława Siłakowska
  data publikacji: 2015-02-13 12:46
 • zmodyfikował: Bogusława Siłakowska
  ostatnia modyfikacja: 2015-02-13 12:49

Elektroniczna skrzynka podawcza

W celu załatwienia sprawy drogą komunikacji elektronicznej niezbędne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP

Załatw sprawę poprzez profil Biebrzańskiego Parku Narodowego na platformie ePUAP  (należy wybrać "Sprawy ogólne" a następnie "Pismo ogólne do podmiotu publicznego")

Metryka

 • opublikował: Bogusława Siłakowska
  data publikacji: 2020-06-20 18:07
 • zmodyfikował: Bogusława Siłakowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-20 19:38

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10891
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-06-20 19:38:54