Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Kontrole

Kontrole 2020

Organ kontrolujący Czas trwania kontroli Zakres kontroli
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łomży

20.12.2019 r. -

Kontrola programu rolno-środowiskowo-klimatycznego
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku 07.01.2020 -09.01.2020 r. Kontrola w zakresie dotyczącym finansowania ze środków związanych z funduszem leśnym niektórych działań w parkach narodowych w 2019 roku
Państwowa Inspekcja Pracy w Białymstoku

09.01.2020 r. -31.01.2020 r.

Ustalenie okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy
Starostwo Powiatowe w Grajewie 17.01.2020 r. Kontrola realizacji zadań powierzonych
Ministerstwo Środowiska 12.05.2020 r. Kontrola doraźna sposobów zabezpieczenia ppoż.
Północno-Wschodnia Izba Lekarsko-Weterynaryjna 20.05.2020 r. Kontrola zakładu leczniczego
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie 06.07.2020 r. Czynności kontrolno-rozpoznawcze na obszarach leśnych znajdujących się na terenie powiatu augustowskiego
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie 08.07.2020 r. Czynności kontrolno-rozpoznawcze na obszarach leśnych znajdujących się na terenie powiatu grajewskiego
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mońkach 09–10.07.2020 r. Czynności kontrolno-rozpoznawcze na obszarach leśnych znajdujących się na terenie powiatu monieckiego
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Mońkach 28.08.2020 r. Kontrola kompleksowa miejsca przeznaczonego do odbywania kwarantanny
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mońkach 17.09.2020 r. Kontrola karmienia zwierząt w ośrodku i wykorzystania UPPZ
Najwyższa Izba Kontroli 23.09.2020 r. - Gospodarowanie gruntami rolnymi Skarbu Państwa na obszarach parków narodowych oraz przyznawanie płatności w ramach wspólnej polityki rolnej na obszarach parków narodowych i krajobrazowych
 • autor informacji: Katarzyna Zielińska
 • opublikował: Bogusława Siłakowska
  data publikacji: 2020-01-07 12:38
 • zmodyfikował: Bogusława Siłakowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-23 15:11

Kontrole 2019

Organ kontrolujący Czas trwania kontroli Zakres kontroli
Delegatura Centralnego Biura Antykorupcyjnego
w Białymstoku
21.12.2018 r. - 21.06.2019 r. Kontrola określonych przepisami prawa procedur podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie rozporządzania mieniem przez BbPN w latach 2008-2015 w zakresie zawierania umów na dzierżawę nieruchomości i ubiegania się o płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego
Starostwo Powiatowe
w Grajewie
16.01.2019 r. Kontrola realizacji zadań powierzonych
Delegatura Centralnego Biura Antykorupcyjnego
w Białymstoku
04.02.2019 r. – 20.09.2019 r. Kontrola określonych przepisami prawa procedur podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie rozporządzania mieniem przez BbPN w latach 2008-2018 w zakresie zawierania umów na dzierżawę nieruchomości i ubiegania się o płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

19.02.2019 r. – 22.02.2019 r. Kontrola realizacji umowy nr 286/2017/Wn-10/OP-IN-YS/D

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

15.04.2019 r. – 18.04.2019 r. Kontrola trwałości umowy nr 84/2018/Wn10/OP-wk/D
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku 17.04.2019 r. -02.07.2019 Audyt w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu Interreg V-A Litwa-Polska na lata 2014-2020

Komenda Powiatowa PSP w: Grajewie, Augustowie, Mońkach, Sokółce

26.04.2019 r. Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz rozpoznanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mońkach 14.06.2019 r. Karmienie zwierząt dzikich w Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt

Państwowa Straż Łowiecka w Białymstoku

03-05.09.2019 r. Kontrola podmiotu posiadającego zgodę na chów i hodowlę dzików do celów dydaktyki, badań naukowych, zasiedleń i eksportu zwierzyny żywej.
Państwowa Inspekcja Pracy w Białymstoku 27.09- 29.10.2019r. Realizacja środków prawnych wydanych po ostatniej kontroli. Prawna ochrona pracy, w tym stosunek pracy, czas pracy, wynagrodzenie oraz bhp.
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mońkach 10.10.2019 r. Kontrola kompleksów leśnych na działkach o nr geodezyjnych 153, 156, 160 Obręb Olszowa Droga  za Twierdzą.
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku 29.11.2019 r. Kontrola Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łomży 20.12.2019 r. Kontrola programu rolno-środowiskowo-klimatycznego
     
 • autor informacji: Katarzyna Zielińska
 • opublikował: Bogusława Siłakowska
  data publikacji: 2019-02-21 13:39
 • zmodyfikował: Bogusława Siłakowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-07 12:37

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5817
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-09-23 15:11

Biebrzański Park Narodowy

Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz

NIP: 546-139-07-05

REGON: 200667985

Rachunek przychodów i wydatków – skonsolidowany:

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Białymstoku

10 1130 1059 0017 3397 2620 0006

Dane kontaktowe

tel: +48 85 738 06 20, 738 30 00,

fax: +48 85 738 30 21

e-mail: sekretariat@biebrza.org.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek - Piątek

7.30-15.30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 530437
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-29 11:27

Stopka strony