Biuletyn Informacji Publicznej
Biebrzański Park Narodowy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Zamówienia Publiczne

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.biebrza.org.pl

Treść strony

Kontrole

Kontrole 2021

Organ kontrolujący Czas trwania kontroli Zakres kontroli
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku 19.01.2021 r. -25.01.2021 r. Kontrola doraźna w zakresie dofinansowania niektórych działań ze środków funduszu leśnego
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mońkach 20.01.2021 r. Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń decyzji nr 12/PZ/2020 z dnia 20.08.2020 r.
Starostwo Powiatowe w Grajewie 22.01.2021 r. Kontrola realizacji zadań powierzonych
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
w Warszawie
08.02.2021 r. – 12.02.2021 r. Kontrola doraźna przedsięwzięcia  w ramach umowy nr 381/2014/WN-10/OP-WK-LF/D
Urząd Gminy Trzcianne 25.02.2021 r. -30.06.2021 r. Podatek od nieruchomości za 2019 r.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku 08.04.2021 r. -10.05.2021 r. Kontrola okresowa; zakres przedmiotowy kontroli w upoważnieniu
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mońkach 09.04.2021 r. Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce 22.06.2021 r. Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie 30.06.2021 r. Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych
Najwyższa Izba Kontroli

05.07.2021 r. -17.09.2021 r.

Ochrona przeciwpożarowa w parkach narodowych
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mońkach 26.08.2021 r. Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych
„DPC A.Danylczenko i Spółka” Spółka jawna w Opolu 15.09.2021 r. - Kontrola ex-post zamówienia publicznego „Przygotowanie projektu planu ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego”
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mońkach 04.11.2021 r. Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń decyzji nr 12/PZ/2020 z dnia 20.08.2020 r.
„DPC A. Danylczenko i Spółka” Spółka jawna w Opolu 18.11.2021 r. Kontrola ex-post postępowanie u dzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie i uruchomienie Teledetekcyjnego Systemu Analitycznego”
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie 22.11.2021 r. Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych
Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie 25.11.2021 r. - 

I.   Realizacja zadań ochronnych oraz innych wybranych zadań parków narodowych wskazanych w ustawie o ochronie przyrody

II.  Wybrane aspekty funkcjonowania parków narodowych, tj.:

 1. Wybrane zagadnienia w zakresie gospodarki finansowej
 2. Udzielanie zamówień publicznych
 3. Gospodarowanie nieruchomościami budowlanymi Skarbu Państwa znajdującymi się w zasobach Parku
 4. Gospodarka transportowa Parku
 5. Wybrane zagadnienia w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Parku
III.  Realizacja przez Park wybranych zaleceń i wniosków pokontrolnych wydanych po kontrolach podmiotów zewnętrznych.
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku 30.12.2021 r.

Kontrola w zakresie dofinansowania niektórych działań realizowanych ze środków funduszu leśnego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Zielińska
  data wytworzenia: 2021-01-20
 • opublikował: Bogusława Siłakowska
  data publikacji: 2021-01-21 10:16
 • zmodyfikował: Bogusława Siłakowska
  ostatnia modyfikacja: 2022-01-12 13:45

Kontrole 2020

Organ kontrolujący Czas trwania kontroli Zakres kontroli
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łomży

20.12.2019 r. -

Kontrola programu rolno-środowiskowo-klimatycznego
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku 07.01.2020 -09.01.2020 r. Kontrola w zakresie dotyczącym finansowania ze środków związanych z funduszem leśnym niektórych działań w parkach narodowych w 2019 roku
Państwowa Inspekcja Pracy w Białymstoku

09.01.2020 r. -31.01.2020 r.

Ustalenie okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy
Starostwo Powiatowe w Grajewie 17.01.2020 r. Kontrola realizacji zadań powierzonych
Ministerstwo Środowiska 12.05.2020 r. Kontrola doraźna sposobów zabezpieczenia ppoż.
Północno-Wschodnia Izba Lekarsko-Weterynaryjna 20.05.2020 r. Kontrola zakładu leczniczego
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie 06.07.2020 r. Czynności kontrolno-rozpoznawcze na obszarach leśnych znajdujących się na terenie powiatu augustowskiego
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie 08.07.2020 r. Czynności kontrolno-rozpoznawcze na obszarach leśnych znajdujących się na terenie powiatu grajewskiego
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mońkach 09–10.07.2020 r. Czynności kontrolno-rozpoznawcze na obszarach leśnych znajdujących się na terenie powiatu monieckiego
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Mońkach 28.08.2020 r. Kontrola kompleksowa miejsca przeznaczonego do odbywania kwarantanny
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mońkach 17.09.2020 r. Kontrola karmienia zwierząt w ośrodku i wykorzystania UPPZ
Najwyższa Izba Kontroli 23.09.2020 r. - 23.10.2020 r. Gospodarowanie gruntami rolnymi Skarbu Państwa na obszarach parków narodowych oraz przyznawanie płatności w ramach wspólnej polityki rolnej na obszarach parków narodowych i krajobrazowych
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
w Warszawie
28.09.2020 r. - 02.10.2020 r. Kontrola zdalna trwałości umowy 481/2010/Wn10/OP-WK/LF/D „Renaturyzacja sieci hydrograficznej w Basenie Środkowym doliny Biebrzy. Etap I”

Archiwum Państwowe w Białymstoku

Oddział w Łomży
01.10.2020 r. Postępowanie z materiałami archiwalnymi

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Zielińska
  data wytworzenia: 2019-12-20
 • opublikował: Bogusława Siłakowska
  data publikacji: 2020-01-07 12:38
 • zmodyfikował: Bogusława Siłakowska
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-21 10:17

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7648
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-01-12 13:45:48