Biuletyn Informacji Publicznej
Biebrzański Park Narodowy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Zamówienia Publiczne

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.biebrza.org.pl

Treść strony

Kontrole w Biebrzańskim Parku Narodowym w roku 2023

Organ kontrolujący

Czas trwania kontroli

Zakres kontroli

Starostwo Powiatowe w Grajewie

26.01.2023 r.

Kontrola realizacji zadań powierzonych

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku

18.01.2023 r. - 26.01.2023 r.

Kontrola w zakresie dofinansowania niektórych działań realizowanych ze środków funduszu leśnego w 2022 r.

Archiwum Państwowe w Białymstoku Oddział w Łomży

21.02.2023 r.

Kontrola w zakresie postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną wchodzącą do narodowego zasobu archiwalnego.

Podlaski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Białymstoku

06.04.2023 r.

Kontrola w zakresie sprawdzenia warunków przechowywania, zasad i trybu prowadzenia obrotu detalicznego środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi, prekursorami kategorii 1, prowadzonej dokumentacji, kwalifikacji osób wykonujących czynności fachowe oraz zabezpieczenie przeterminowanych produktów leczniczych zawierających w składzie środki odurzające i substancje psychotropowe

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie

24.04.2023 r. – 27.04.2023 r.

Kontrola warunków ochrony przeciwpożarowej

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie

25.04.2023 r. – 27.04.2023 r.

Kontrola warunków ochrony przeciwpożarowej

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mońkach

27.04.2023 r.

Kontrola warunków ochrony przeciwpożarowej

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce

15.05.2023 r.

Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce

21.06.2023 r.

Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, rozpoznanie możliwości prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych.

Dyrektor Delegatury w Giżycku Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy

5.07.2023 r. – 6.07.2023 r.

Kontrola stanu oznakowania szlaku żeglownego, mostów, urządzeń nad wodami na drodze wodnej rzeki Biebrzy

Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku

5.09.2023 r. – 6.09.2023 r.

Kontrola – odbiór statku

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mońkach

20.09.2023 r.

Kontrola kompleksowa w zakresie oceny warunków zdrowotych środowiska pracy

Najwyższa Izba Kontroli w Białymstoku

20.09.2023 r. - 20.11.2023 r.

Kontrola zarządzanie ochroną przyrody w parkach narodowych

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mońkach

09.10.2023 r.

Kontrola wykonania zaleceń

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Zielińska
  • opublikował: Bogusława Siłakowska
    data publikacji: 2023-01-19 14:21
  • zmodyfikował: Bogusława Siłakowska
    ostatnia modyfikacja: 2023-11-20 18:36

Wykaz kontroli przeprowadzonych w Biebrzańskim Parku Narodowym w latach poprzednich

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11074
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-11-20 18:39:53