Biuletyn Informacji Publicznej
Biebrzański Park Narodowy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.biebrza.org.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

ZD.431.3.27.2022 - zamówienie niesklasyfikowane

Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
Przebieg postępowania
Ogłoszenie Nr 27/2022 o pisemnym przetargu nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości będących we władaniu Biebrzańskiego Parku Narodowego
data opublikowania zdarzenia: 2022-03-10 14:02
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: czwartek 2022-03-10
Data końca składania ofert: poniedziałek 2022-03-21 godz. 14:00
Oznaczenie: ZD.431.3.27.2022

Metryka

  • zdarzenie opublikował: Grzegorz Polkowski
    data dodania: 2022-03-10 14:02
Załączniki:
Informacja o wyniku przetargu nr 27/2022
data opublikowania zdarzenia: 2022-04-29 12:56
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
Oznaczenie: ZD.431.3.27.2022

Metryka

  • zdarzenie opublikował: Grzegorz Polkowski
    data dodania: 2022-04-29 12:56
Odstąpienie od zawarcia umowy dzierżawy
data opublikowania zdarzenia: 2022-06-14 10:10
Typ zdarzenia: udzielenie zamówienia (zawarcie umowy)
Oznaczenie: ZD.431.3.27.2022
Szczegółowa informacja:

Oferent, ktory złożył najkorzystniejszą ofertę nie przystąpił bez usprawiedliwienia, jako dzierżawca wyłoniony w tym postępowaniu, do zawarcia umowy dzierżawy, w miejsci i terminie podanym w stosowanym zawiadomieniu. W związku z powyższym Dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego działając na podstawie art. 10g ust. 2 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 r. (Dz. u. z 2022 r., poz. 916) odstapił od zawarcia umowy dzierżawy.

Metryka

  • zdarzenie opublikował: Grzegorz Polkowski
    data dodania: 2022-06-14 10:10
[drukuj]