Biuletyn Informacji Publicznej
Biebrzański Park Narodowy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Zamówienia Publiczne

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.biebrza.org.pl

Treść strony

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 156432-2011 z dnia 2011-06-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Goniądz
Studium wykonalności dotyczące wykupu gruntów przeprowadzone będzie poprzez badanie uwarunkowań społeczno-ekonomicznych, analizę finansową rynku oraz analizę prawną. Studium wykonalności zostanie przeprowadzone dla każdej działki...
Termin składania ofert: 2011-06-30


 

Numer ogłoszenia: 168086 - 2011; data zamieszczenia: 21.06.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 156432 - 2011 data 14.06.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Biebrzański Park Narodowy, Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz, woj. podlaskie, tel. 0-85 738 0620, fax. 0-85 738 30 21.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IX, ust.1b.
  • W ogłoszeniu jest: posiadają wiedzę i doświadczenie; Zamawiając uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie - wykonał co najmniej 2 zamówienia na wykonanie studium wykonalności odpowiadające swoim rodzajem i wartością niniejszemu zamówieniu,.
  • W ogłoszeniu powinno być: . posiadają wiedzę i doświadczenie; Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie - wykonał co najmniej 2 zamówienia na wykonanie studium wykonalności odpowiadające swoim rodzajem niniejszego zamówienia o wartości nie mniejszej niż 50 000 PLN netto każde..

 

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2011-06-21 14:47
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-21 15:14

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1516
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-06-21 15:14:25