Biuletyn Informacji Publicznej
Biebrzański Park Narodowy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Zamówienia Publiczne

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.biebrza.org.pl

Treść strony

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 155738-2011 z dnia 2011-06-13 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Goniądz
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: Operatu rozpoznania stanu i waloryzacji szaty roślinnej wraz z określeniem wskazań ochronnych (zwanego dalej Projektem planu zadań ochronnych) dla obszaru projektu LIFE09 NATPL000258 Renaturyzacja sieci...
Termin składania ofert: 2011-06-28
 

 Goniądz: Wykonanie operatu rozpoznania stanu i waloryzacji szaty roślinnej wraz z określeniem wskazań ochronnych.
Numer ogłoszenia: 208392 - 2011; data zamieszczenia: 20.07.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 155738 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Biebrzański Park Narodowy, Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz, woj. podlaskie, tel. 0-85 738 0620, faks 0-85 738 30 21.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowa Jednostka Budżetowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie operatu rozpoznania stanu i waloryzacji szaty roślinnej wraz z określeniem wskazań ochronnych..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Rozpoznanie stanu i waloryzacja szaty roślinnej wraz z określeniem wskazań ochronnych w ramach realizacji projektu Renaturyzacja sieci hydrograficznej w Basenie Środkowym Doliny Biebrzy. Etap I..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.70.00.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Mechanizm Finansowy LIFE Komisji Europejskiej Projekt Renaturyzacja sieci hydrograficznej w Basenie Środkowym Doliny Biebrzy. Etap I. LIFE NAT/PL/000258.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.07.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Stowarzyszenie Centrum Ochrony Mokradeł, Raszyńska 32/44 m 140, 02-026 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 71000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 86100,00

 • Oferta z najniższą ceną: 86100,00 / Oferta z najwyższą ceną: 86100,00

 • Waluta: PLN.

 

 

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-07-21 10:25
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-07-21 10:29

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2080
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-07-21 10:30:10