Biuletyn Informacji Publicznej
Biebrzański Park Narodowy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Zamówienia Publiczne

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.biebrza.org.pl

Treść strony

Kontrole w Biebrzańskim Parku Narodowym w roku 2022

Organ kontrolujący

Czas trwania kontroli

Zakres kontroli

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie

25.11.2021 r. - 31.08.2022 r.

 1. Realizacja zadań ochronnych oraz innych wybranych zadań parków narodowych wskazanych w ustawie o ochronie przyrody
 2. Wybrane aspekty funkcjonowania parków narodowych, tj.:
  • Wybrane zagadnienia w zakresie gospodarki finansowej
  • Udzielanie zamówień publicznych
  • Gospodarowanie nieruchomościami budowlanymi Skarbu Państwa znajdującymi się w zasobach Parku
  • Gospodarka transportowa Parku
  • Wybrane zagadnienia w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Parku
 3. Realizacja przez Park wybranych zaleceń i wniosków pokontrolnych wydanych po kontrolach podmiotów zewnętrznych.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku

30.12.2021 r. – 17.01.2022 r.

Kontrola w zakresie dofinansowania niektórych działań realizowanych ze środków funduszu leśnego w 2021 r.

Starostwo Powiatowe w Grajewie

25.01.2022 r.

Kontrola realizacji zadań powierzonych

Ministerstwo Klimatu i Środowiska Departament Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

24.03.2022 r. – 25.03.2022 r.

Kontrola problemowa wykonywania zadań obronnych

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

23.05.2022 r. – 26.03.2022 r.

Kontrola umowy nr 286/2017/Wn10/OP-IN-YS/D

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mońkach

30.05.2022 r.

Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce

14.06.2022 r.

Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, rozpoznanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony ppoż.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie

14.06.2022 r.

Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, rozpoznawania możliwości prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie

14.06.2022 r. 

Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, rozpoznawania możliwości prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych

Państwowa Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Mońkach

14.07.2022 r.

Kontrola kompleksowa w zakresie oceny stanu sanitarno-higienicznego i technicznego obiektu

Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy Delegatura w Giżycku

19.07.2022 r. - 20.07.2022 r.

Kontrola stanu oznakowania szlaku żeglugowego, mostów, urządzeń nad wodami na drodze wodnej rzeki Bierzy

Państwowa Inspekcja Pracy Inspektorat Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olszynie Oddział w Ełku

18.08.2022 r.

Wydanie orzeczenia o dopuszczeniu statku pod względem bhp

Państwowa Agencja Atomistyki Departament Ochrony Radiologicznej w Warszawie

29.08.2022 r.

Kontrola zgodności wykonywanej działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące

Państwowa Inspekcja Sanitarna PSSE w Mońkach

09.09.2022 r.

Kontrola urzędowa w zakresie oceny bezpieczeństwa żywności

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

22.09.2022 r. - 10.11.2022 r.

Kontrola ex-post postępowania o udzielenie zamówienia  publicznego pn. .: „Przygotowanie operatu geodezyjnego. ZP.26.32.2020”, realizowanego w ramach Projektu POIS.02.04.00-00-0025/17.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

22.09.2022 r. - 04.11.2022 r.

Kontrola ex-post postępowania o udzielenie zamówienia  publicznego pn.: „Przygotowanie operatów planu ochrony BbPN: ochrony przyrody nieożywionej i gleb, ochrony zasobów wodnych, ochrony fauny kręgowców (bez awifauny), ochrony ptaków. ZP.26.34.2020. Zamówienie podzielono na 4 części", realizowanego w ramach Projektu POIS.02.04.00-00-0025/17".

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

22.09.2022 r. -16.11.2022 r.

Kontrola ex-post postępowania o udzielenie zamówienia  publicznego pn.: „Przygotowanie operatu ochrony lądowych ekosystemów nieleśnych, w tym torfowiskowych i bagiennych Biebrzańskiego Parku Narodowego. ZP.26.36.2020”, realizowanego w ramach Projektu POIS.02.04.00-00-0025/17.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

22.09.2022 r. - 24.01.2023 r.

Kontrola ex-post postępowania o udzielenie zamówienia  publicznego pn.: „Przygotowanie operatu ochrony grzybów. ZP.26.2.2021”, realizowanego w ramach Projektu POIS.02.04.00-00-0025/17.

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Białymstoku 

12.10.2022 r. – 18.10.2022 r.

Kontrola okresowa – nadzór nad stosowaniem produktów leczniczych weterynaryjnych i wyrobów do diagnostyki in vitro.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mońkach

25.10.2022 r.

Kontrola zagospodarowania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego w żywieniu zwierząt dzikich oraz identyfikacja i rejestracja zwierząt.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mońkach

28.11.2022 r.

Sprawdzenie wykonania zakresu z decyzji 7/P2/2022 z 30.06.2022 r.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku

08.12.2022 r. 

Kontrola Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt

Urząd Skarbowy w Mońkach

13.12.2022 r.- 28.12.2022 r.

Podatek dochodowy od osób prawnych za 2019 r.

Metryka

 • [treść archiwalna]
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Zielińska
  data wytworzenia: 2022-01-03
 • opublikował: Bogusława Siłakowska
  data publikacji: 2022-05-26 09:46
 • zmodyfikował: Bogusława Siłakowska
  ostatnia modyfikacja: 2023-01-19 14:30

Rejestr zmian

 • zmieniono 2022-05-26 09:55 przez Bogusława Siłakowska
 • zmieniono 2022-05-26 09:56 przez Bogusława Siłakowska
 • zmieniono 2022-05-26 10:01 przez Bogusława Siłakowska
 • zmieniono 2022-05-26 10:02 przez Bogusława Siłakowska
 • zmieniono 2022-05-30 09:01 przez Bogusława Siłakowska
 • zmieniono 2022-07-26 11:20 przez Bogusława Siłakowska
 • zmieniono 2022-09-19 11:26 przez Bogusława Siłakowska
 • zmieniono 2022-09-27 10:09 przez Bogusława Siłakowska
 • zmieniono 2022-10-27 10:56 przez Bogusława Siłakowska
 • zmieniono 2022-11-15 20:04 przez Bogusława Siłakowska
 • zmieniono 2022-12-09 15:08 przez Bogusława Siłakowska
 • zmieniono 2022-12-13 12:40 przez Bogusława Siłakowska
 • zmieniono 2022-12-29 14:28 przez Bogusława Siłakowska
 • zmieniono 2023-01-19 14:30 przez Bogusława Siłakowska

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10221
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-02-24 12:31:10