Biuletyn Informacji Publicznej
Biebrzański Park Narodowy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Zamówienia Publiczne

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.biebrza.org.pl

Treść strony

Przedmiot działalności i kompetencje

Przedmiot działalności i kompetencje

Biebrzański Park Narodowy został utworzony w celu ochrony najcenniejszych obszarów przyrodniczych Kotliny Biebrzańskiej. Do zadań Parku należy określenie potrzeb ochrony, wykonywania zadań ochronnych, prowadzenie monitoringu przyrodniczego i sozologicznego, prowadzenie działalności edukacyjnej, udostępnianie na potrzeby turystyki i badań naukowych z zachowaniem wymogów ochrony przyrody oraz zwalczanie wykroczeń z zakresu ochrony przyrody.

Dla potrzeb realizacji tych zadań Dyrektorowi przysługują prawo wydawania zarządzeń dotyczących funkcjonowania parku narodowego, w tym określających sposoby udostępniania obszarów parku. Dyrektor ma prawo prowadzenia postępowań w sprawach o wykroczenia z zakresu ochrony przyrody oraz udziału w postępowaniach przed sądami powszechnymi w charakterze oskarżyciela publicznego i wnoszenia odwołań od postanowień i orzeczeń tych sądów w sprawach o wykroczenia z zakresu ochrony przyrody.

Dyrektor Parku reprezentuje Skarb Państwa w stosunkach cywilnoprawnych, w zakresie zarządzanego mienia Parku.

Za mienie Parku i wykonywanie ochrony przyrody odpowiadają:

 1. Dyrektor Parku na całym obszarze funkcjonowania Parku,
 2. Zastępcy Dyrektora w zakresie swoich kompetencji,
 3. Konserwatorzy obwodu i obrębów ochronnych na powierzonym im terenie,
 4. Kierownicy komórek organizacyjnych i pracownicy na samodzielnych stanowiskach pracy.

Za ochronę mienia Parku i zwalczanie wykroczeń w zakresie ochrony przyrody odpowiada Posterunek Straży Parku oraz inni pracownicy Służby Parku posiadający uprawnienia i obowiązki funkcjonariuszy Straży Parku.

Zadania ochronne, określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie zadań ochronnych dla Biebrzańskiego Parku Narodowego, wykonywane są przede wszystkim przez:

 1. Ośrodek Wdrażania Działań Ochronnych,
 2. Dział Projektów,
 3. Dział Monitoringu Przyrodniczego i Sozologicznego,
 4. Dział Opinii i Uzgodnień Środowiskowych.

Monitoring przyrodniczy i sozologiczny prowadzi przede wszystkim Dział Monitoringu Przyrodniczego i Sozologicznego.

Działalność edukacyjną oraz udostępnianie Parku dla potrzeb turystyki prowadzi przede wszystkim Dział Edukacji i Udostępniania.

Zabezpieczenie prawnych, organizacyjnych, materialnych, personalnych i technicznych potrzeb funkcjonowania Parku odbywa się przede wszystkim przy pomocy:

 1. Sekcji Ogólnej,
 2. Działu Administracji,
 3. Działu Finansowo-Księgowego,
 4. Samodzielnego Stanowiska ds. Kontroli Wewnętrznej.

Metryka

 • opublikował: Bogusława Siłakowska
  data publikacji: 2015-01-20 22:26
 • zmodyfikował: Bogusława Siłakowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-09-05 09:18

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7580
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-09-05 09:18:54