Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Przedmiot działalności i kompetencje

Przedmiot działalności i kompetencje

Biebrzański Park Narodowy został utworzony w celu ochrony najcenniejszych obszarów przyrodniczych Kotliny Biebrzańskiej. Do zadań Parku należy określenie potrzeb ochrony, wykonywania zadań ochronnych, prowadzenie monitoringu przyrodniczego i sozologicznego, prowadzenie działalności edukacyjnej, udostępnianie na potrzeby turystyki i badań naukowych z zachowaniem wymogów ochrony przyrody oraz zwalczanie wykroczeń z zakresu ochrony przyrody.

Dla potrzeb realizacji tych zadań Dyrektorowi przysługują prawo wydawania zarządzeń dotyczących funkcjonowania parku narodowego, w tym określających sposoby udostępniania obszarów parku. Dyrektor ma prawo prowadzenia postępowań w sprawach o wykroczenia z zakresu ochrony przyrody oraz udziału w postępowaniach przed sądami powszechnymi w charakterze oskarżyciela publicznego i wnoszenia odwołań od postanowień i orzeczeń tych sądów w sprawach o wykroczenia z zakresu ochrony przyrody.

Dyrektor Parku reprezentuje Skarb Państwa w stosunkach cywilnoprawnych, w zakresie zarządzanego mienia Parku.

Za mienie Parku i wykonywanie ochrony przyrody odpowiadają:

 1. Dyrektor Parku na całym obszarze funkcjonowania Parku,
 2. Zastępcy Dyrektora w zakresie swoich kompetencji,
 3. Konserwatorzy obwodu i obrębów ochronnych na powierzonym im terenie,
 4. Kierownicy komórek organizacyjnych i pracownicy na samodzielnych stanowiskach pracy.

Za ochronę mienia Parku i zwalczanie wykroczeń w zakresie ochrony przyrody odpowiada Posterunek Straży Parku oraz inni pracownicy Służby Parku posiadający uprawnienia i obowiązki funkcjonariuszy Straży Parku.

Zadania ochronne, określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie zadań ochronnych dla Biebrzańskiego Parku Narodowego, wykonywane są przede wszystkim przez:

 1. Ośrodek Wdrażania Działań Ochronnych,
 2. Dział Projektów,
 3. Dział Monitoringu Przyrodniczego i Sozologicznego,
 4. Dział Opinii i Uzgodnień Środowiskowych.

Monitoring przyrodniczy i sozologiczny prowadzi przede wszystkim Dział Monitoringu Przyrodniczego i Sozologicznego.

Działalność edukacyjną oraz udostępnianie Parku dla potrzeb turystyki prowadzi przede wszystkim Dział Edukacji i Udostępniania.

Zabezpieczenie prawnych, organizacyjnych, materialnych, personalnych i technicznych potrzeb funkcjonowania Parku odbywa się przede wszystkim przy pomocy:

 1. Sekcji Ogólnej,
 2. Działu Administracji,
 3. Działu Finansowo-Księgowego,
 4. Samodzielnego Stanowiska ds. Kontroli Wewnętrznej.
 • opublikował: Bogusława Siłakowska
  data publikacji: 2015-01-20 22:26
 • zmodyfikował: Bogusława Siłakowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-09-05 09:18

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5701
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-09-05 09:18

Biebrzański Park Narodowy

Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz

NIP: 546-139-07-05

REGON: 200667985

Rachunek przychodów i wydatków – skonsolidowany:

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Białymstoku

10 1130 1059 0017 3397 2620 0006

Dane kontaktowe

tel: +48 85 738 06 20, 738 30 00,

fax: +48 85 738 30 21

e-mail: sekretariat@biebrza.org.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek - Piątek

7.30-15.30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 599667
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2021-07-22 14:19

Stopka strony